PRIVACY POLICY

Zwemfed

Regiocomité West-Vlaanderen v.z.w.

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 

http://www.zwemfedwvl.be/

Secretaris, Tony Halsberghe, is de Functionaris Gegevensbescherming van de Zwemfed – Regiocomité West-Vlaanderen v.z.w.

Hij is te bereiken via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zwemfed – Regiocomité West-Vlaanderen v.z.w. verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zwemfed – Regiocomité West-Vlaanderen v.z.w. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid (verplicht doktersattest voor competitiezwemmers)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zwemfed – Regiocomité West-Vlaanderen v.z.w. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Het bijhouden van de prestaties van onze zwemmers, persoonlijke besttijden, provinciale records
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Zwemfed – Regiocomité West-Vlaanderen v.z.w.verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zwemfed – Regiocomité West-Vlaanderen v.z.w. neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zwemfed – Regiocomité West-Vlaanderen v.z.w.) tussen zit. Zwemfed – Regiocomité West-Vlaanderen v.z.w. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • joomla: voor het beheren van de website en versturen van de nieuwsbrief
 • teammanger: voor het bijhouden van de gezwommen tijden van onze leden en om het mogelijk te maken om onze competitiezwemmers in te schrijven voor deelname aan wedstrijden.
 • meetmanger: voor het verwerken van wedstrijden.
 • assist: voor het verwerken van jou lidmaatschap bij de Zwemfed en de daaraan verbonden verzekering.
 • swimrankings: hier worden de officiële wedstrijdtijden van alle zwemmers bijgehouden
 • google: voor het opslaan en weergeven van de foto's van onze evenementen, wedstrijden, podia, enz...

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zwemfed – Regiocomité West-Vlaanderen v.z.w. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

de duur van je lidmaatschap bij Zwemfed – Regiocomité West-Vlaanderen v.z.w.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zwemfed – Regiocomité West-Vlaanderen v.z.w. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zwemfed – Regiocomité West-Vlaanderen v.z.w. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zwemfed – Regiocomité West-Vlaanderen v.z.w. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zwemfed – Regiocomité West-Vlaanderen v.z.w. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Zwemfed – Regiocomité West-Vlaanderen v.z.w. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zwemfed – Regiocomité West-Vlaanderen v.z.w. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..