Bericht

In bijlage een powerpoint over hoe men in Meetmanager (MM) officials

en trainers kan inschrijven voor een wedstrijd (per dagdeel of per sessie).

Het aantal officials dat de club moet leveren, is bepaald in § 4 van de ‘Sportreglementen Zwemmen’ van de Vlaamse Zwemfederatie en in het wedstrijdreglement (indien voorhanden) dat samen met het voorprogramma wordt overgemaakt.

Voor de powerpoint, klik op link Procedure opgeven officials en trainers.ppsx

Met sportieve groeten, 

Els Allegaert, voorzitter/meetmanager