Bericht

Op 6 juni 2013 om 19.30 uur organiseert de VZF ten behoeve van alle West-Vlaamse clubs een uiteenzetting over het nieuwe ledenbestand Assist.  Deze toelichting, gegeven door Dhr. Vincent JANSEN van Assist zelf, zal doorgaan in de vergaderzaal van het Stedelijk Sportcentrum Benny Vansteelant, Industrielaan 2 te 8820 TORHOUT.  Hij zal er de werking en het gebruik van de nieuwe tool verduidelijken. 

Assist zal binnenkort worden ingevoerd voor het beheer van de leden van de club.  De aanwezigheid van alle clubs (zwemmen, synchro, waterpolo) is wenselijk, omdat van de gelegenheid zal worden gebruik gemaakt om de handleiding en de clublogin te verdelen. Teneinde de nodige schikkingen te kunnen treffen, wordt gevraagd de naam door te geven van de perso(o)n(en) (max twee) die je club zal afgevaardigen.  Dit kan best via mail aan secretaris@zwemfedwvl.be 

Danny Uyttersprot, ondervoorzitter-secretaris