Bericht

Op 2 maart 2013 houdt het Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF zijn jaarlijkse

kalenderzitting zwemmen.  Deze gaat door om 11.00 uur in de cafetaria van het zwembad van Veurne (aansluitend aan de provinciale jaarvergadering 2013).

Alle clubs die competitiezwemmers hebben en/of die in de periode september 2013 – augustus 2014 een competitie- en/of Splash-wedstrijd wensen te organiseren, moeten aanwezig zijn op de kalenderzitting.   Tijdens de vergadering zullen de competitie- en Splash-wedstrijden voor deze periode worden vastgelegd, alsook de wedstrijden in het kader van de Interclub Henri Lecluyse tot december 2014.

Jullie inputs moeten uiterlijk op 22 februari 2013 aan sportsecretaris@zwemfedwvl.be worden overgemaakt, in CC aan secretaris@zwemfedwvl.be.  Op basis van deze gegevens zal de sportsecretaris een ontwerp van kalender opmaken dat tijdens de kalenderzitting zal worden geprojecteerd, besproken en waar nodig gedeconflicteerd.

Danny Uyttersprot, ondervoorzitter-secretaris