Bericht

Traditiegetrouw zullen er in 2013 opnieuw opleidingen plaatsvinden voor kandidaat-officials

die een carrière als TAK wensen te starten.

Alhoewel we in 2012 een twintigtal nieuwe kandidaat-TAK’s mochten begroeten, stellen we vast dat er toch nog steeds clubs zijn die over (te) weinig TAK's beschikken. Teneinde in de toekomst het goede verloop van de zwemmeetings te kunnen blijven verzekeren en boetes te vermijden, vragen wij dan ook dat de clubbesturen elk voor zich hun officialsbestand checken en indien nodig een "wervingsactie" voor kandidaat-officials starten.

In 2013 worden 2 maal theorielessen voor kandidaat-officials (KO) georganiseerd (de kandidaat-officials moeten vanzelfsprekend maar aan één van de 2 lessen deelnemen):

1ste theorieles op vrijdag 8 maart

  • plaats en tijdstip: in het duikerslokaal van het zwembad van Diksmuide – Laura Fredericqlaan – van 19h00 tot 23h00
  • lesgeverTel. 057/203711  /  e-mail: Johan.De.Geeter@skynet.be 
  • deelnemingsvoorwaarden: meer Info via je clubsecretariaat
  • basiscursus: te downloaden van de VZF-website www.zwemfed.be
  • bevestiging van deelname aan de les: de kandidaat-official deelt zijn/haar deelname aan de theorieles schriftelijk (brief of e-mail) of telefonisch mee aan de lesgever tegen uiterlijk 3 maart

Het op de les aansluitend theoretisch examen TAK zal eveneens plaatsvinden te Diksmuide (zelfde plaats) en dit op vrijdag 22 maart van 19h00 tot 22h30.  Voorafgaand aan het examen is er van 19h00 tot 19h30 nog mogelijkheid tot het stellen van vragen.

2de theorieles op zaterdag 7 september

  • plaats en tijdstip: in de kleine vergaderzaal van het Jongerenontmoetingscentrum (JOC), Generaal Maczekplein te Tielt (het gebouw naast het zwembad), van 9h00 tot 13h00
  • lesgeverTel. 051/40 23 70  /  e-mail: freddy.de.bruyne@skynet.be 
  • deelnemingsvoorwaarden: meer Info via je clubsecretariaat
  • basiscursus: te downloaden van de VZF-website www.zwemfed.be 
  • bevestiging van deelname aan de les: de kandidaat-official deelt zijn/haar deelname aan de theorieles schriftelijk (brief of e-mail) of telefonisch mee aan de lesgever tegen uiterlijk 2 september

Het op de les aansluitend theorie-examen TAK zal eveneens plaatsvinden te Tielt (zelfde plaats) en dit op zaterdag 21 september van 9h00 tot 12h30.  Voorafgaand aan het examen is er van 9h00 tot 9h30 nog mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Link naar de brief en richtlijnen TAK-opleiding 2013 : klik hier

Danny Uyttersprot, ondervoorzitter-secretaris