Bericht

De lesmomenten SPLASH in onze provincie zitten er op!
 
Op 15 en 25 oktober 2012 organiseerde het provinciaal bestuur twee
lesmomenten over het nieuwe wedstrijdprogramma SPLASH.  De opkomst van de West-Vlaamse clubs was een succes.
 
Het provinciaal bestuur voorziet geen bijkomende lesmomenten meer.  De clubs die niet hebben deelgenomen, kunnen a.d.h.v. de handleiding SPLASH (te downloaden van de website www.zwemfedwvl.be) zich de materie eigen maken, zodat iedereen vanaf 1 januari 2013 zonder problemen zou kunnen overstappen naar SPLASH.
 
Voor vragen over het programma of indien je als gebruiker problemen ondervindt tijdens het gebruik van SPLASH kan je terecht op het "FORUM SPLASH wedstrijdprogramma" via de website van de VZF www.zwemfed.be.  Dit forum is de beste tool om een accuraat antwoord te krijgen op al je SPLASH-vragen.
 
Danny Uyttersprot, ondervoorzitter-secretaris