Bericht

Als alles goed zit, hebben jullie enkele dagen geleden van de VZF de licentie en sleutel ontvangen voor het gebruik van
de nieuwe club- en wedstrijdbeheerssysteem SPLASH.
 
Het provinciaal bestuur organiseert ten voordele van de clubs binnen de provincie twee lesmomenten over de nieuwe SPLASH-module.  Jan en Alain, onze twee lesgevers die zich in de materie hebben verdiept, zullen de twee modules "Teammanager" en "Meetmanager" toelichten en vervolgens op al jullie vragen antwoorden. 
 
De lesmomenten worden als volgt gepland:
 
1. Voor de clubs uit de kustregio    
   Maandag 15 oktober om 19.00 uur te VEURNE (cafetaria van het zwembad)
2. Voor de andere clubs
   Donderdag 25 oktober om 20.00 uur te WAREGEM (vergaderzaal in zwembad De Treffer)
 
Afspraken
1.  Aan de clubs wordt gevraagd zich te houden aan de geografische verdeling 
2.  Er worden maximum TWEE personen per club toegelaten
3.  De clubs brengen hun eigen laptop mee
4.  De handleiding van SPLASH moet vooraf worden gedownload van www.zwemfedwvl.be
5.  Het is aangewezen om al eens te experimenteren alvorens naar de les te komen
 
Teneinde een overzicht te hebben van wie, wanneer naar welk lesmoment komt, wordt gevraagd VOOR 12 Okt (voor VEURNE) en VOOR 22 Okt (voor WAREGEM) de namen van de deelnemers aan secretaris@zwemfedwvl.be door te mailen.
 
Danny Uyttersprot, ondervoorzitter-secretaris