Bericht

Van 13 tot 15 juli 2012 organiseerde het provinciaal bestuur West-Vlaanderen VZF het Vlaams Zomercriterium 2012 in het Olympiabad te Brugge.  Aan de competitie namen ruim 700 zwemmers deel uit

52 verschillende Vlaamse clubs.

Op zaterdag brachten de heer H. Bogaert, staatssecretaris voor ambtenarenzaken en modernisering van de openbare diensten en de heer L. Henderyckx, lid van het Vlaams Sportbestuur Zwemmen VZF een bezoek aan de competitie.  Zij deelden er ook medailles uit aan de beste zwemmers uit de verschillende wedstijden.  Op zondag kwam de heer J. Vande Lanotte langs, vice eerste minister en minister van economie, consumenten en Noordzee, alsook de heren P. Bal en S. Groenewoud, respectievelijk voorzitter en secretaris van de zwemkring Zeeland uit Nederland.  Later in de namiddag bezochten de heer L. Van Laere, lid van het Vlaams Sportbestuur Zwemmen VZF en de heer F. Bulcaen, hoofd van de provinciale sportdienst het zwemevenement. 

De aanwezigheid van deze prominenten werd heel erg gewaardeerd door alle aanwezigen.

 

Op de foto, de zeven leden van het provinciaal bestuur West-Vlaanderen VZF.  V.l.n.r. de heren Geert Barbry en Tony Halsberghe, bestuursleden; mevrouw Greet Dewitte, sportsecretaris; de heer Johan Vande Lanotte, vice eerste minister en minister van economie, consumenten en Noordzee; de heer Pascal Bourgois, penningmeester; mevrouw Els Allegaert, voorzitter; mevrouw Marian Lambertijn, bestuurslid en de heer Danny Uyttersprot, ondervoorzitter-secretaris en tevens algemeen verantwoordelijke voor het Vlaams Zomercriterium 2012.

Danny Uyttersprot, ondervoorzitter-secretaris