Bericht

De voormalige bestuurder financiën VZF (penningmeester) Johnny Van der Straeten werd binnen de Raad van Bestuur verkozen als
nieuw voorzitter van de VZF.  Aangezien de VZF de mandaten voorzitter-penningmeester strikt gescheiden wil houden, wordt een oproep gedaan aan de clubs om eventueel een nieuwe penningmeester voor te dragen.
 
Vereisten:
-      de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben
-      over de burgerlijke en politieke rechten beschikken
-      behoren tot de Vlaamse taalgemeenschap
-      lid zijn van de Vlaamse Zwemfederatie
-      een passieve kennis hebben van de Franse en de Engelse taal
-      voldoen aan een bepaald profiel
-      kennis en/of affiniteit hebben met boekhouding, liefst beschikken over persoonlijke ervaring en expertise in dit domein
 
Deze kandidaatstelling moet schriftelijk gebeuren door een aangesloten club, waar hij/zij is aangesloten en ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris van de club. Daarnaast moet eveneens een curriculum vitae toegevoegd worden van de kandidaat.
 
Schriftelijke kandidaatstelling en curriculum vitae sturen naar Vlaamse Zwemfederatie vzw, Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke vóór 20 augustus 2012.
 
De Raad van Bestuur VZF kan vervolgens na onderzoek van de kandidaturen eventueel overgaan tot coöptatie.
 
Danny Uyttersprot, ondervoorzitter-secretaris