Bericht

Op zijn vergadering van 30 mei 2012 heeft de Raad van Bestuur van de VZF de voordracht tot coöptatie aanvaard van Tony Halsberghe als bestuurslid bij het provinciaal bestuur van onze provincie.  Tony is verbonden aan GOLD, woonachtig in Wervik en hij werkt bij de gerechtelijke politie van Ieper.  Via deze weg wensen wij hem veel succes!

Danny UYTTERSPROT, ondervoorzitter-secretaris