Bericht

Vorming TAK 2012

Het Provinciaal Bestuur organiseert ook in 2012 twee les- en examenmomenten voor kandidaat Tijdopnemers-Aankomstrechters-Keerpuntrechters (TAK).  Na het volgen van de lessen en het slagen in de theoretische examens, stages en praktijkproeven mag de official fungeren op alle officiële zwemwedstrijden.  Op zaterdag 17 en 31 maart 2012

gaan de lessen en het theoretische examen door in TIELT, op vrijdagavond 07 en 21 september 2012 in DIKSMUIDE.

Weldra zullen de clubsecretarissen een brief ontvangen waarin alle informatie en inschrijvingsvoorwaarden zijn hernomen.  Deze informatie zal ook op de site worden gepubliceerd.  Hopelijk kunnen we rekenen op een even grote opkomst als vorig jaar !

Danny UYTTERSPROT, ondervoorzitter-secretaris