Bericht

Op zijn vergadering van 24 november 2011 heeft het provinciaal bestuur beslist de West-Vlaamse zwemofficials als groep voor te dragen als laureaat voor de provinciale vrijwilligerstrofee 2012.  Het bestuur heeft hiertoe unaniem beslist en wil op deze manier alle officials uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet, hun professionalisme en hun plichtsbewustzijn.  De secretaris heeft ondertussen het dossier overgemaakt aan de bevoegde instantie en begin maart zal de winnaar van de trofee worden bekendgemaakt.

Danny UYTTERSPROT, ondervoorzitter-secretaris