Bericht

Eerstdaags zullen alle West-Vlaamse clubs een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de Provinciale Jaarvergadering.  Die zal op zaterdag 27 februari 2010 doorgaan in de vergaderzaal van zwembad DE TREFFER te WAREGEM.  Registreren kan vanaf 10.00 uur, de vergadering begint om stipt 10.30 uur.

De aanwezigheid van één gemandateerde per club is verplicht, zoniet zal een kost van 40,00 Eur worden aangerekend.  Er kan geen volmacht worden gegeven aan een gemandateerde van een andere club.

Aangezien volgend jaar vier mandaten binnen het provinciaal bestuur moeten worden vernieuwd, wordt aan de clubs gevraagd hun eventuele kandidaten voor te dragen.  De verkiezing zal gebeuren conform het Huishoudelijk Reglement VZF.

De uitnodiging tot de Provinciale Jaarvergadering, het bericht van aanwezigheid, de oproep tot kandidaturen en de dagorde worden aan de clubsecretarissen overgemaakt.

Sportieve groeten,
Danny UYTTERSPROT
Secretaris-ondervoorzitter
Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF