Bericht

In uitvoering van de nieuwe richtlijnen van de VZF m.b.t. het invullen van de zwemkalender houdt het provinciaal bestuur W-VL zijn kalenderzitting 2010-2011 te MEULEBEKE (vergaderzaal zwembad) op 30 maart 10 om 20.00 uur. sportsecretaris@zwemfedwvl.be , in CC aan secretaris@zwemfedwvl.be .  Concreet verwachten wij de data waarop uw club een wedstrijd op uitnodiging (WOU) wenst te organiseren in de periode januari-augustus 2011 én welke wedstrijd uw club in het kader van de Interclub Henri Lecluyse eventueel wenst te organiseren in de periode januari-december 2011. 
Let op : beschikbaarheid van data voor de WOU’s is vooraf te checken met de lijst VZF "Vlaamse competitiekalender zwemmen seizoen 2010-2011"  (zie website VZF
www.zwemfed.be ).  De wedstrijden die al op deze lijst hernomen zijn, moeten niet opnieuw worden aangevraagd.
Aansluitend aan de kalendervergadering zal de VZF een uiteenzetting geven over SWIMGATE.

Deelname aan de kalenderzitting is verplicht voor alle zwemclubs die competitiezwemmers hebben en/of die een wedstrijd wensen te organiseren.  Voor de afwezige clubs zal een kost van 40,00 Eur worden aangerekend.
De kalender wordt vanaf dit jaar in "schooljaren" ingevuld (september 2010-augustus 2011).  Voor de wedstrijden in het kader van de Interclub Henri Lecluyse zal de invulling zelfs gebeuren tot december 2011.  De sportsecretaris van het provinciaal bestuur zal de data vastleggen waarop de Lecluyse-wedstrijden zullen worden ingericht.  De wedstrijden die al vast werden gelegd tot december 2010 blijven uiteraard ongewijzigd.
Alle clubs worden verzocht uiterlijk op 14 maart 10 hun inputs per mail over te maken aan