Bericht

Danny Uyttersprot, secretaris van het provinciaal bestuur West-Vlaanderen VZF, nam onlangs deel aan de (niet te onderschatten!) proeven voor Kamprechter, federaal niveau (K1). Dit is de hoogste rang in deze functie.

Na een grondige voorbereiding, een schriftelijk examen van 6 uur én een mondelinge evaluatie kreeg Danny op 9 maart het bericht dat hij geslaagd is.

Vanwege het provinciaal bestuur onze hartelijke gelukwensen aan Danny.

Ik mocht al diverse keren met Danny functioneren en ken hem dan ook als een bekwaam, integer en gedreven official.

Zijn aanstelling als K1 kan ik dan ook enkel toejuichen. Danny, proficiat!

Bart Dewulf
Voorzitter Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF