Bericht

Na de verkiezing van de bestuursleden op de provinciale jaarvergadering te Waregem, werden op 09 maart 10 te Oostende, de nieuwe mandaten ingevuld. 

Bart Dewulf, Pascal Bourgois, Greet Dewitte en Marian Lambertijn behielden de mandaten van respectievelijk voorzitter, penningmeester, sportsecretaris en bestuurder-materiaalbeheer.  Danny Uyttersprot, die na het ontslag van Wim Van Hecke eind 2009 de taak van secretaris in cumul toevoegde aan zijn ondervoorzitterschap, verkoos ervoor om exclusief als secretaris verder te doen.  Hij stond graag de functie van ondervoorzitter af aan Els Allegaert die daardoor binnen de VZF de tweede vrouwelijke ondervoorzitter wordt van een provinciaal bestuur.  Ze blijft in cumul ook nog verantwoordelijk voor topswim.  De kersvers verkozen bestuurder Kurt Desmet van SKF neemt synchro en waterpolo voor zijn rekening.  De vernieuwde ploeg wenst ook de losse medewerkers te bedanken voor de voortzetting van hun engagement. 

Danny Uyttersprot, secretaris