Bericht

Eén van de bestuursleden van het provinciaal bestuur West-Vlaanderen VZF heeft om persoonlijke reden onverwacht ontslag genomen. 

We richten dan ook een dringende oproep aan iedereen die sportief gedreven en gemotiveerd is en die de zwemsport nauw aan het hart ligt.  De kandidaten mogen niet tot een club behoren waarvan reeds iemand is vertegenwoordigd in het provinciaal bestuur.  Indien geïnteresseerd, hadden we graag een sportief cv van jou ontvangen en een schriftelijke voordracht, ondertekend door je clubvoorzitter en –secretaris.  Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met mij of met een ander lid van het provinciaal bestuur. 

Danny UYTTERSPROT, secretaris