Geachte voorzitter, Geachte secretaris,

Eerst en vooral een fantastisch 2023 voor u , uw familie en club ! Tijdens onze laatste vergadering liet Gunther (ondervoorzitter-events) weten vanaf 1/03/2023 te stoppen als bestuurslid.

 Teneinde te kunnen voorzien in continuïteit, wil het regiocomité WVL van de West-Vlaamse clubs weten of zij iemand willen voordragen als kandidaat- bestuurslid.
Eventuele kandidaten kunnen per kerende aan secretaris RC WVL doorgestuurd worden voorzien van een CV (ondertekend door voorzitter en secretaris van de club) van betrokken kandidaat en dit tegen ten laatste 25.01.2023.

De ingestuurde kandidaturen zullen voorgelegd worden aan het RC op haar eerstvolgende vergadering en zal een nieuw bestuurslid voorgedragen worden middels coöptatie. 
Sportieve groet, 

Tony HALSBERGHE Secretaris