AFSCHEID VAN DE ZWEMSPORT

Beste,

Na 31 jaar actief te zijn geweest binnen de Vlaamse Zwemfederatie als TAK, JP, JF, SP, SF, K, KP, secretaris en voorzitter van het Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen, lesgever en examinator TAK-opleidingen, afgevaardigde voor West-Vlaanderen binnen de KBZB-Propagandacommissie en verantwoordelijk voor de verkoop van de KBZB-Zwembrevetten in Oost- en West-Vlaanderen, als gemandateerde van het Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen voor West-Vlaanderen verantwoordelijk voor de goedkeuring van de voorprogramma's voor de zwemmeetings in West-Vlaanderen, .... is voor mij de tijd gekomen om mijn fakkeltje door te geven en dit vanaf begin januari 2023. Ik wens de mensen die mijn huidige taken zullen overnemen het allerbeste en hoop dat ze er, net zoals ik gedurende vele jaren, heel wat plezier mogen aan beleven.

Ik wil iedereen bedanken waarvan ik enerzijds gedurende al die jaren in het zwemgebeuren heb mogen leren en anderzijds op een constructieve manier heb mogen mee samenwerken. Daarnaast wens ik de vele vrijwilligers (clubbestuursleden, clubafgevaardigden, officials, ouders, ....) een toekomst toe waarbij ze, gesteund door een krachtige, stabiele, doelgerichte, motiverende en ambitieuze zwemfederatie met haar bijhorende organen, verder een grote bijdrage kunnen blijven leveren aan de zwemsport
ten voordele van heel veel Vlaamse jongens en meisjes.  

Ik wil ook van de gelegenheid gebruikmaken om u en uw dierbaren fijne feestdagen en een gezond, voorspoedig en gelukkig 2023 toe te wensen.

Met vriendelijke en sportieve groeten.
Freddy De Bruyne