Sportsecretaris

Greetje Dewitte
(ZTZ) 2020 -2024

sportsecretaris@zwemfedwvl.be

LEDEN REGIORAAD

Benevens hun functie binnen het ​Regiocomité West-Vlaanderen zijn Greet en Vincent ook actief binnen de Regioraad.

Vincent is Voorzitter en Greet bestuurslid.

Regioraad

Sportcoördinator

Vincent Guillemyn
(KZK) 2020-2024

vincent.guillemyn@regiowvl.be sportco@zwemfedwvl.be