Bericht

elsTijdens zijn periodieke vergadering op 9 november 2010 te Diksmuide heeft het provinciaal bestuur unaniem Els Allegaert van GOLD verkozen tot nieuw voorzitster.  Zij volgt hiermee Bart Dewulf op die om persoonlijke reden zijn ontslag had gegeven op 31 oktober 2010.  Tegelijkertijd werd Geert Barbry van TZT aan de Raad van Bestuur VZF voorgedragen voor coöptatie als nieuw bestuurslid.

Danny Uyttersprot, secretaris