Bericht

Conform het Huishoudelijk Reglement VZF organiseert het Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF zijn Provinciale Jaarvergadering op zaterdag 12 maart 2011.  Deze vergadering waaraan een gemandateerde vertegenwoordiger van uw club moet deelnemen, zal doorgaan om 10.30 uur in de vergaderzaal van het Olympiabad, Doornstraat 110, 8200 SINT-ANDRIES BRUGGE.  U kan zich ter plaatse aanbieden voor registratie vanaf 10.00 uur.

Het "Bericht van Aanwezigheid (BvA)" en de "Dagorde" werden via de post aan de clubsecretarissen overgemaakt.  Aan de clubsecretaris wordt gevraagd het  BvA ingevuld en ondertekend door de clubvoorzitter én de clubsecretaris uiterlijk op 27 februari 2011 per post terug te sturen aan Danny UYTTERSPROT, Secretaris Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF, Zeedijk 37 bus 0806, 8430 MIDDELKERKE.

Danny Uyttersprot, secretaris