Bericht

Beste clubsecretarissen,
Beste kandidaat-officials,

De Vlaamse Sportcommissie Zwemmen van de VZF heeft op haar laatste vergadering beslist om alle opleidingen TAK in het najaar van 2020 in gans Vlaanderen te schrappen.  Voor West-Vlaanderen was er nog een vorming voorzien in september 2020 in Diksmuide, die dus niet zal kunnen doorgaan.  Doordat het volledige competitiegebeuren mogelijks nog een poos zal stil liggen, is het actueel onmogelijk om het vormingstraject van de kandidaat-officials onder optimale omstandigheden te organiseren en binnen de voorziene termijn af te ronden.

We doen echter wel al het mogelijke om de zeventien kandidaat-officials die in maart 2020 hun theorieles hebben gevolgd in Tielt, alsnog hun theoretisch examen te laten afleggen en hun stage en praktijkproeven af te nemen.  We volgen de versoepeling van de coronamaatregelen van heel dichtbij op en van zodra dit mogelijk is, zal voor hen het theoretisch examen worden georganiseerd, voorafgegaan door de mogelijkheid tot vraagstelling. Wat hun stages en praktijkproeven betreft, is het vervolgens wachten op de heropstart van de zwemcompetitie.  Mogelijks zullen de stages en de praktijkexamens er helemaal anders uitzien.  We houden er rekening mee dat het aantal kandidaat-officials rond het bad zal beperkt worden, dat iedereen de social distancing zal moeten respecteren of een neus-mondmasker zal moeten dragen en dat sommige begeleiders-kamprechters en/of kandidaat-officials het verhoogde risico op besmetting niet onmiddellijk zullen willen of durven nemen.

De veiligheid en de gezondheid van onze officials en van onze kandidaat-officials komen steeds op de eerste plaats!

Van zodra ik meer informatie heb over de vorming TAK in onze provincie zal ik niet nalaten jullie hierover te informeren.  Gelieve jullie kandidaat-officials - zowel zij die in maart reeds de lessen hebben gevolgd, als zij die van plan waren om er in september mee te starten - van de inhoud van deze mail op de hoogte te brengen.

--
DannySportieve groeten,Danny Uyttersprot
Lid van de Vlaamse Sportcommissie Zwemmen VZF
Zeedijk 37 bus 0806
8430 Middelkerke
Gsm: 0485/848170
E-mail: danny@zwemfedwvl.be