Bericht

Beste clubsecretaris,

In bijlage vinden jullie de brief betreffende de opleidingen kandidaat-official TAK die in 2020 in onze provincie zullen worden georganiseerd.

Mag ik vragen een zo ruim mogelijke verspreiding te geven aan deze brief en hierbij in het bijzonder de ouders van de nieuwe (competitie)zwemmers binnen jullie club niet te vergeten.  We hopen dat zich ook volgend jaar heel wat nieuwe kandidaat-officials voor deze opleiding zullen aanbieden. 

Sportieve groeten,
Danny Uyttersprot
Lid van de Vlaamse Sportcommissie Zwemmen VZF

Zeedijk 37 bus 0806
8430 Middelkerke
Gsm: 0485/848170
E-mail: danny@zwemfedwvl.be

2019-12-15_Vormingen_TAK_2020.pdf