Bericht

Op 18 maart en 1 april 2011 werd vanuit het provinciaal bestuur een cursus Tijdopnemer-Aankomstrechter-Keerpuntrechter (TAK) georganiseerd.  Deze sessie ging voor de eerste keer door in de cafetaria van het zwembad “De Kuppe” te Diksmuide onder de deskundige leiding van Johan De Geeter, kamprechter K1.

Niet minder dan zesentwintig kandidaten namen deel aan de voorbereidende lessen en aansluitend examen.  COAST gaf present met negen, GOLD met vijf,  TZT met vier, ZB en IKZ met twee en BZK, DZV, ROSC en KWZC elk met één kandidaat.  Veertien cursisten slaagden met 80% of meer, zes behaalden een cijfer tussen 70 en 80% en kunnen bijgevolg deelnemen aan een theoretisch herexamen.  Zes deelnemers hadden minder dan 70%.  De primus van de klas leverde een resultaat af van niet minder dan 93% !

Alle geslaagden kunnen na hun stagewedstrijden beginnen aan de praktijkproeven.  Voor deze laatste proeven zullen kamprechters K1 worden aangeduid om in te staan voor de begeleiding en praktische evaluatie.  Indien de kandidaat twee reeksen van telkens 20 aankomsten, 20 chrono’s en 20 keerpunten correct uitvoert en mondeling aantoont dat hij ook onder “wedstrijdstress” over de vereiste competenties beschikt, zal de laatste K1-begeleider een voorlopig attest afleveren.  Vanaf dan mag de official voor rekening van zijn club fungeren op alle wedstrijden die onder de reglementen van de KBZB/VZF worden georganiseerd.

Goed om weten is dat er in het najaar nog een tweede cursus TAK zal worden georganiseerd te Tielt : kandidaat officials kunnen zich nu alvast inschrijven via hun clubsecretaris !

Het provinciaal bestuur West-Vlaanderen VZF wenst alle deelnemers te bedanken voor hun inzet en wenst iedereen een boeiende loopbaan toe als zwemofficial.  Speciale dank gaat uit naar ZB dat de nodige infrastructuur ter beschikking heeft gesteld om de lessen en het examen in optimale omstandigheden te kunnen laten plaatsvinden.

Danny Uyttersprot, ondervoorzitter-secretaris