Artikels

Anti Spam Beleid

zwemfedwvl.be verstuurt gratis informatie over haar werking en over de prestaties van haar leden.

zwemfedwvl.be heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo proberen wij te allen tijde Spam te voorkomen.

Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle emails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig de zelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geldt voor zowel consumenten als bedrijven).
Muziektools.nl zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen.
Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken die onderaan in de ontvangen e-mails te vinden is.

Elke inschrijver dient zich “double opt-in” te bevestigen

Wanneer iemand zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dient deze zich nog te activeren door het klikken op een activeringslink die automatisch wordt verstuurd na aanmelding. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand ongewenst op de mailinglijst komt te staan.