Bericht

Op zaterdag 15 oktober 2011 organiseert het provinciaal bestuur West-Vlaanderen VZF de Internationale Driekamp 2011 in het Olympiabad te Brugge.  Aanvang van de wedstrijd is voorzien om 16.00 uur, ontvangst van de delegaties en geselecteerde zwemmers

van de provincie Oost-Vlaanderen en Zeeland vanaf 15.30 uur.  We zouden naar analogie met Zeeland een jury willen samenstellen die uitsluitend uit West-Vlaamse officials bestaat.  Indien je kandidaat bent om op die dag te fungeren, stuur dan zo snel mogelijk je naam, CV-nummer en hoogste kwalificatie door naar secretaris@zwemfedwvl.be.

Danny Uyttersprot, ondervoorzitter-secretaris