Bericht

Sinds een aantal jaar werken de Vlaamse Zwemfederatie (VZF vzw) en de Vlaamse Liga Gehandicaptensport (VLG vzw) nauw samen om de sportparticipatie bij zwemmers met een handicap - ook G-zwemmen genoemd - te verhogen.

De VZF organiseerde reeds twee geslaagde infosessies en ze achten de tijd nu rijp om deze te vervolgen met een derde infosessie.

De VZF en VLG nodigen alle officials dan ook graag uit op de informatiesessie G-zwemmen die doorgaat op 15 oktober 2011

Meer info

Danny UYTTERSPROT, ondervoorzitter-secretaris