Algemene gegevens & Reglement

PROVINCIAAL CRITERIUM ‘HENRI LECLUYSE’ 2017

ALGEMENE GEGEVENS & REGLEMENT

 • Tijdens de kalenderzitting van 29/4/2016 werd beslist over de toekenning van de 8 dagen aan de clubs die zich voor de organisatie van deze wedstrijden kandidaat hadden gesteld (enkel te zwemmen in zwembaden die beschikken over minimum 5 banen).
 • Op de 8 wedstrijddagen van het Provinciaal Criterium ‘Henri Lecluyse’ 2017 (‘PC 2017’) mogen in West-Vlaanderen geen andere wedstrijden, inclusief Paco-wedstrijden, worden georganiseerd.
 • Met uitzondering van de 1ste dag (Lange Afstand) die over een volledige dag mag georganiseerd worden, dienen de wedstrijden telkens door te gaan in de namiddag.Indien, tijdens de wedstrijddagen over een halve dag, de max. toegelaten wedstrijdduur van 4 uur (pauzes inclusief) wordt overschreden als gevolg van een zeer groot aantal inschrijvingen, neemt het Provinciaal Bestuur de door de VZF voorziene boete voor haar rekening. Na 1 à 2 jaar ‘werking’ volgens het nieuwe wedstrijdconcept kan dan beoordeeld worden of het eventueel nodig/beter is om de wedstrijden over een volledige dag te laten doorgaan.
 • De door het Provinciaal Bestuur bepaalde wedstrijdvolgorde (zie tabel) dient gerespecteerd te worden.
 • Er is geen leeftijdsverhoging toegelaten.
 • Tijdens de 8 wedstrijddagen van het ‘PC 2017’ mag elke zwemmer/zwemster aantreden in alle wedstrijdnummers van zijn/haar leeftijdsgroep, dus ook in deze waarop hij/zij reeds een A-limiet heeft gezwommen.
  Indien een zwemmer/zwemster een A-limiet zwemt vóór de limietdatum van inschrijving van één van de dagen van het ‘PC 2017’, dan wordt hij/zij beschouwd als zwemmer/zwemster met een A-limiet voor de wedstrijdnummers van die specifieke dag waarvoor hij/zij reeds een A-limiet heeft gezwommen. Indien hij/zij echter de A-limiet realiseert op een bepaalde afstand/stijl-combinatie na de limietdatum van inschrijving voor die specifieke dag, dan mag hij/zij op die specifieke dag wel nog aantreden op diezelfde afstand/stijl als zwemmer/zwemster zonder A-limiet.
 • Met uitzondering van de aflossingswedstrijden wordt er telkens een apart klassement opgemaakt in de officiële uitslag voor zwemmers/zwemsters met een A-limiet en voor zwemmers/zwemsters zonder een A-limiet.
 • In principe worden er zowel medailles en/of prijzen uitgereikt aan zwemmers/zwemsters met een A-limiet als aan zwemmers/zwemsters zonder een A-limiet. Indien de organiserende club dit echter enkel wenst te doen voor de zwemmers/zwemsters zonder een A-limiet moet dit specifiek op het voorprogramma vermeld worden in de rubriek ‘vrije tekst’.
 • Voor alle wedstrijden geldt de regel van één start, t.t.z. onmiddellijke uitsluiting bij een valse start (uitzondering voor de 9- en 10-jarigen : meerdere starten mogelijk).
 • Tijdens het ‘PC 2017’ worden ook opnieuw aflossingswedstrijden geïntroduceerd ter opwaardering van deze wedstrijden:
  • De gemengde aflossingen worden in 4 leeftijdsgroepen gezwommen (11-12, 13-14, 15-16, 17 en ouder) en er is enkel een medaille voorzien voor de zwemmers en
   zwemsters van de winnende aflossingsploeg (4 x goud) en dit per leeftijdsgroep. De aflossingsploeg moet telkens bestaan uit 2 jongens en 2 meisjes en er wordt slechts
   1 aflossingsploeg per club en per leeftijdsgroep toegelaten
  • Bij de open, niet-gemengde, aflossingswedstrijden moet elke aflossingsploeg bestaan uit 1 zwemmer/zwemster van de leeftijdsgroep 11- en 12-jarigen, 1 zwemmer/zwemster van de leeftijdsgroep 13- en 14-jarigen, 1 zwemmer/zwemster van de leeftijdsgroep 15- en 16-jarigen en 1 zwemmer/zwemster van de leeftijdsgroep 17 jaar en ouder. Er zijn telkens 3 x 4 medailles voorzien (4 x goud, 4 x zilver en 4 x brons) en er wordt slechts 1 aflossingsploeg per club en per wedstrijdnummer toegelaten.
 • Voor het ‘PC 2017’ onderscheiden we 6 leeftijdsgroepen, nl. 9-jarigen (geboren in 2008), 10-jarigen (geboren in 2007), 11- en 12-jarigen (geboren in 2006/2005), 13- en 14-
  jarigen (geboren in 2004/2003), 15- en 16-jarigen (geboren in 2002/2001) en 17-plussers (17 jaar en ouder, dus geboren vóór 2001).
 • De medailles zijn ten laste van de organiserende club en worden telkens per wedstrijdnummer uitgereikt aan de in aanmerking komende zwemmers/zwemsters van de zes hierboven voorziene leeftijdsgroepen. Uitzondering hierop zijn de wedstrijdnummers bij de 9- en 10-jarigen die steeds 'gemengd' zijn en waarbij er telkens afzonderlijke medailles voorzien zijn voor jongens en meisjes.
 • Aan het ‘PC 2017’ is enkel een algemeen clubklassement verbonden.
 • Bij ieder wedstrijdnummer, met uitzondering van de aflossingswedstrijden, worden per leeftijdsgroep punten toegekend volgens onderstaand puntensysteem:
  1ste: 18 p / 2de: 16 p / 3de: 14 p / 4de: 12 p / 5de: 11 p / 6de: 10 p / 7de: 9 p / 8ste: 8 p / 9de: 7p / 10de: 6 p / 11de: 5 p / 12de : 4 p / 13de: 3 p / 14de: 2 p / 15de: 1 p.
 • Voor het clubklassement worden over de acht dagen heen de punten van de eerste twee zwemmers/zwemsters zonder A-limiet per club, per wedstrijdnummer en per leeftijdsgroep opgeteld. Daarbij worden dan ook nog de punten van de eerste zwemmer/zwemster met een A-limiet per club, per wedstrijdnummer en per leeftijdsgroep opgeteld. De punten van de 9- en 10-jarigen en van de aflossingswedstrijden worden hierbij echter NIET meegeteld.

Voorbeeld van puntentoekenning / puntentelling voor clubklassement:

Uitslag:
1ste plaats Zwemmer van GOLD (A-limiet) 18 p
2de plaats Zwemmer van GOLD (A-limiet)
3de plaats Zwemmer van COAST (A-limiet) 16 p
4de plaats zwemmer van ZB (A-limiet) 14 p
5de plaats zwemmer van ZB (zonder A-limiet) 18 p
6de plaats zwemmer van ZTZ (zonder A-limiet) 16 p
7de plaats zwemmer van ZB (zonder A-limiet) 14 p
8ste plaats zwemmer van ZTZ (zonder A-limiet) 12 p
9de plaats zwemmer van ZB (zonder A-limiet)
10de plaats zwemmer van KZK (A-limiet) 12 p

 • Bij een eventuele overgang van zwemmers/zwemsters naar een andere club in de loop van het jaar blijven de vóór de overgang door deze personen behaalde punten aan hun ‘oude’
  club toegekend. De punten behaald na de overgang naar een andere club worden dan aan hun ‘nieuwe’ club toegekend.
 • Om in het algemeen clubklassement te worden opgenomen is een deelname van de club aan minimum vijf van de acht dagen vereist!!
 • Voor het algemeen clubklassement zijn volgende geldprijzen voorzien: 1ste: 2000 EUR - 2de: 1750 EUR - 3de: 1500 EUR - 4de: 1250 EUR - 5de: 1000 EUR.
 • De organiserende club dient telkens alle West-Vlaamse zwemclubs uit te nodigen, t.t.z.:
  BOAS, BZC, BZK, BZV, COAST, DMI, GOLD, IKZ, ISWIM, IZV, KORF, KWZC, KZK, LRZ, MZK, ROSC, RYSC, RZV, TZK, TZT, UZKZ, VZV, WNB, ZB, ZTB, ZTZ en ZWEM.
  Dit gebeurt d.m.v. een door de provinciale afgevaardigde van het VSB of door zijn gemandateerde goedgekeurd voorprogramma dat de secretarissen van bovengenoemde
  clubs minstens 5 weken vóór wedstrijddatum wordt toegestuurd.
  Er mogen geen ingeschreven clubs van deelneming worden uitgesloten en er mogen evenmin beperkingen opgelegd worden naar het aantal deelnemers toe.
  Clubs van buiten onze provincie worden niet toegelaten.
 • De sportsecretaris van het Provinciaal Bestuur houdt het clubklassement bij. Binnen de 7 dagen na de wedstrijddag moet de organiserende club een correct programma en
  uitslag bezorgen aan de sportsecretaris van het Provinciaal Bestuur (Greet Dewitte, Fonteinestraat 33, 8700 Tielt – geert.decabooter@telenet.be).
 • Binnen de 7 dagen na de wedstrijddag moet de organiserende club, via mail, ook de database (DMB file) bezorgen aan Ronny Buggenhout (ronny.buggenhout@skynet.be).
 • Aan de deelnemende clubs wordt een inschrijvingsgeld van 2,20 EUR per individuele start en van 1,00 EUR per aflossingsploeg gevraagd (het VZF-startgeld van 0,70 EUR
  wordt door de VZF rechtstreeks aan de organiserende clubs aangerekend). Het totale bedrag per club wordt te gepasten tijde door de penningmeester van de VZF/Provincie West-Vlaanderen aan de deelnemende clubs gefactureerd. De organiserende clubs hoeven dus zelf aan de deelnemende clubs geen inschrijvings- of startgeld aan te rekenen.
 • Aan de organiserende clubs wordt door de penningmeester van de VZF/Provincie West-Vlaanderen een vergoeding uitgekeerd van 1,45 EUR per individuele start (hetzij een vergoeding van 0,75 EUR + de terugbetaling van het startgeld dat door de VZF werd aangerekend).
 • Bij de wedstrijden lange afstand (800-1500 m) die deel uitmaken van het Provinciaal Criterium (1ste dag) wordt volgend reglement betreffende officials toegepast:
 • De deelnemende clubs zijn verplicht in te staan voor de levering van volgend aantal officials :
  • één official vanaf 1, twee officials vanaf 10, drie officials vanaf 20, vier officials vanaf 30, vijf officials vanaf 40 ingeschreven zwemmers, ... (zie ook Deel II, 3.1 van de ‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 2015-2017 – versie 9_2016’)
  • De zwemmers/zwemsters van de clubs, die bij inschrijving geen officials aanduiden of waarvan één of meer van de aangeduide officials (of hun vervangers) afwezig zijn op de wedstrijd, worden niet tot de start toegelaten.