OPEN WATER ZWEMMEN

Open Water zwemmen is de tak van wedstrijdzwemmen die plaatsvindt in Open Water. Er wordt gezwommen in de meren, rivieren, plassen.

Daarnaast wordt er internationaal ook in open zee gezwommen.

Er worden twee zwemstijlen gezwommen, namelijk schoolslag en vrije slag over afstanden gaande van 1 km tot meer dan 25 km.

Je kan enerzijds in competitieverband meezwemmen maar anderzijds ook recreatief meedoen! 

Meer info (brochure, kalender, reglementen, ...) is beschikbaar op de site van de Vlaamse Zwemfederatie.

VZF

SCHOONSPRINGEN

Schoonspringen is een watersport waarbij zo mooi mogelijk vanaf een plank of platform in het water moet worden gesprongen. Hierbij kunnen (combinaties van) salto's en schroeven worden gemaakt. 

Er wordt gesprongen vanaf 1- en 3-meterplanken en van de 5-, 7½- en 10-metertoren.

De gemaakte sprong wordt beoordeeld aan de hand van punten.

Van invloed zijn de factoren: techniek, elegantie, souplesse, hoogte, afstand en netheid. In 1994 werd ook het synchroonspringen geïntroduceerd.

Hierbij springen twee spring(st)ers gelijktijdig van een plank of platform en maken dan synchroon dezelfde sprong.

VZF

SYNCHROON

Synchroonzwemmen is een watersport."Synchroon" = "gelijk". 

De sport is tegenwoordig een vrij exclusief vrouwelijke aangelegenheid, hoewel het oorspronkelijk door mannen werd geïntroduceerd. 

De sport wordt ook wel "kunstzwemmen" of "waterballet" genoemd. 

Het is een sierlijke, maar zware sport want men moet niet alleen de vier zwemslagen (vrije slag, vlinderslag, rugslag en schoolslag) beheersen, maar ook gevoel voor ritme hebben.

Een groot deel van de figuren wordt onder water uitgevoerd.

VZF

WATERPOLO

Waterpolo ontstond halverwege de 19e eeuw als de 'watervariant' van handbal of rugby.

Het is een sport die vooral in Zuid- en Oost-Europa grote populariteit geniet en daar op professionele basis wordt beoefend.

Waterpolo is een teambalsport die zwemmend wordt uitgeoefend.

De bedoeling is om een bal zo vaak mogelijk in het doel van de tegenpartij te werpen.

Elke geslaagde poging levert één 'doelpunt' op.

Het team dat aan het eind van de wedstrijd de meeste doelpunten heeft gemaakt, wint.

VZF

ZWEMMEN

Wedstrijdzwemmen is een Olympische sport die je beoefent in een 25-meterbad en een 50-meterbad.

De gebruikelijke afstanden zijn vijftig, honderd en tweehonderd meter. Bij de vrije slag komen ook de vierhonderd meter, achthonderd meter en vijftienhonderd meter voor.

De banen worden gescheiden door drijvende lijnen.

Sensoren meten tegenwoordig de gezwommen tijden.

Een keerpunt is de beweging die je aan het einde van de baan maakt om je om te draaien. Sensoren meten ook of dit op de juiste manier gebeurt.

Zwemverenigingen hebben vaak een zwemploeg. Daarvoor moet je vaak door een selectie. Soms moet je eerst een jaar trainen bij de vereniging voor je wedstrijden mag zwemmen.

VZF