Voorzitter

Tony

Tony Halsberghe

(GOLD) 2018-2022

Ondervoorzitter-Secretaris

Danny Uyttersprot

(VZV) 2016-2020

Penningmeester

Carl Desmet

(TZT) 2018-2022

Sportsecretaris

Greetje Dewitte

(ZTZ) 2016-2020

Materiaalbeheer

Marian Lambertyn

(UZKZ) 2018-2022

Verantwoordelijke homologaties

Johan De Geeter

(ISWIM) 2016-2020

Verantwoordelijke events

Gunther de Meulenaere

(IKZ) 2018-2022

Losse medewerkers

Jan Bartholomeus
⇒ Website
⇒ Splash Team en Meet Manager
webmaster@zwemfedwvl.be

Alain Ghyselbrecht
⇒ Splash Team en Meet Manager
alain.ghyselbrecht@telenet.be

Freddy De Bruyne
⇒ Goedkeuring voorprogramma's
⇒ Opleiding officials, e.d. ...
⇒ Taakverdeling kamprechter
freddy.de.bruyne@skynet.be