Bericht

Op 12 maart 2011 houdt het Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF zijn jaarlijkse kalenderzitting zwemmen.  Deze gaat door om 14.00 uur in de vergaderzaal van het Olympiabad te BRUGGE, Doornstraat 110, 8200 SINT-ANDRIES.

 Alle clubs die competitiezwemmers hebben en/of die in de periode september 2011 – augustus 2012 een wedstrijd wensen te organiseren, moeten aanwezig zijn op de kalenderzitting.   Tijdens de vergadering zullen de wedstrijden voor deze periode definitief worden vastgelegd.

Jullie inputs moeten uiterlijk op 28 februari 2011 aan sportsecretaris@zwemfedwvl.be worden overgemaakt, in CC aan secretaris@zwemfedwvl.be .  Op basis van deze gegevens zal de sportsecretaris een “ontwerp van kalender” opmaken dat tijdens de kalenderzitting zal worden besproken en waar nodig gedeconflicteerd.

Danny Uyttersprot, secretaris