Bericht

Bericht aan de sportsecretarissen van de clubs

De VZF meldt dat het portaal niet meer toegankelijk is voor de clubs en voor de federatie. De uitslagen dienen per e-mail opgestuurd te worden naar pascale@zwemfed.beDe procedure voor verwerking blijft dezelfde.

Danny Uyttersprot, secretaris